Skattefrie gaver

§ 5-15-1. Gaver i arbeidsforhold (pr. 18.01.2019)

(1) Gaver fra egen arbeidsgiver til en verdi av inntil 8 000 kroner regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven gis etter minst 20 års tjenestetid i bedriften og består av annet enn pengebeløp. Det samme gjelder når slike gaver gis etter minst 10 års ytterligere tjenestetid.

(2) Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver i arbeidsforhold til en verdi av inntil 4 000 kroner per år regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgaver regnes gaver i anledning av at

a. bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25,

b. mottakeren gifter seg,

c. mottakeren fyller 50 år, og deretter hvert tiende år,

d. mottakeren slutter etter minst 10 år i bedriften eller går av med pensjon.

(3) Gaver i arbeidsforhold til en verdi av inntil 1 000 kroner per år regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp.

(4) Gaver fra egen arbeidsgiver etter foregående ledd er bare skattefrie dersom gaven gis etter en generell ordning. Dersom beløpsgrensene overstiges, er overstigende beløp skattepliktig inntekt. Beløpsgrensene i annet og tredje ledd gjelder samlet for gaver både fra egen arbeidsgiver og tredjeparter.

0 Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1543 (fom inntektsåret 2004), 9 okt 2009 nr. 1259 (fom inntektsåret 2009), 18 des 2018 nr. 2048 (i kraft 1 jan 2019 med virkning fra inntektsåret 2019).

NB: Det er viktig at hver bedrift selv sjekker lovverket, da iGive ikke kan stå ansvarlig for endringer i paragrafen.