Hvordan ta i mot betaling med digitalt gavekort

Gavekort på mobil

 1. Åpne gavekortet
  Kunden klikker på «Bruk gavekort» på gavekortet lagret i Mine Gavekort appen.
 2. Skann butikkens QR-kode
  Kunden klikker på knappen «Skann butikkens QR kode».
 3. Registrér butikk-ID
  Kunden skanner butikkens QR-kode med sitt mobilkamera, eller skriverinn butikkens 6-sifrede kode manuelt.
 4. Utfør betaling
  Kunden skriver inn beløpet som skal trekkes fra gavekortet og utfører betalingen.
 5. Registrér betaling
  Betjeningen vil se ut frakontrollbildet av betalingen er utført.

Utskrevet gavekort

 1. Skann QR-koden på gavekortet
  Kunden skanner QR-koden på gavekortet med sitt mobilkamera.
 2. Skann butikkens QR-kode
  Kunden klikker på knappen «Skann butikkens QR kode».
 3. Registrér butikk-ID
  Kunden skanner butikkens QR-kode med sitt mobilkamera, eller skriverinn butikkens 6-sifrede kode manuelt.
 4. Utfør betaling
  Kunden skriver inn beløpet som skal trekkes fra gavekortet og utfører betalingen.
 5. Registrér betaling
  Betjeningen vil se ut frakontrollbildet av betalingen erutført.