Innmelding eller endring på brukersted

Når en ny butikk skal kobles opp mot et eksisterende gavekortsystem, så trenger vi en del detaljer fra butikken. En del av detaljene MÅ stemme overens for at vi skal få meldt butikken inn. Det er hver og en butikks ansvar å melde inn riktige opplysninger. Også ved endringer underveis.

  • Butikkens navn (og avdelingsnr./adresse hvis det er kjedebutikk)
  • Butikkens juridiske navn (må samsvare med org.nr)
  • Organisasjons nummer (må samsvare med juridisk navn)
  • Driftskonto, for daglig oppgjør. Må samsvare med detaljene over.
  • Bankterminalens BAXnr. Vet dere ikke dette, så kontakt leverandøren av bankterminalen
  • E-postadresse for oppgjørsrapporter til regnskap. Ikke bruk personlig e-postadresse, men en som flere kan ha tilgang på. Som for eksempel i tilfelle daglig leder slutter.

Dette sendes inn til senterleder, leder i næring/sentrumsforening eller til kjedekontor.

De går igjennom og videresender til iGive.

Overnevnte data er et krav ihht finansloven og hvitvaskingsloven.

NB: Hvis dere endrer følgende og ikke melder ifra, så:

Endres BAXnr, kontonr eller org.nr så vil ikke dere kunne ta imot gavekort som betalingsmiddel. 

Endres e-postadresse, så må det også endres hos oss. Hvis ikke vil dere ikke kunne motta oppgjørsrapporter.