Dagsoppgjør for digtale gavekort

Få full oversikt over betaling med digitale gavekort i deres butikker. Rapportene oppdaterer løpende, så en betaling med gavekort vil umiddelbart vises i rapporten.