Dags- og månedsoppgjør for digitale gavekort

Få full oversikt over betaling med digitale gavekort i deres butikker. Rapportene oppdaterer løpende, så en betaling med et digitalt gavekort vil umiddelbart vises i rapporten.

NB! Rapportene viser kun betaling med digitale gavekort, og ikke de tradisjonelle gavekortene i plast.