Har du mottatt et gavekort i posten og ønsker å aktivere dette?

Ditt kort blir nå automatisk aktivert etter 48 timer fra kjøp/utsendelse. Det er derfor ikke lenger nødvendig å aktivere gavekortet. Kortet kan tas i bruk som det er.