Hvordan ta imot betaling med gavekort

1. Åpne gavekort

App: Kunden klikker på «Bruk gavekort» på gavekortet lagret i Mine Gavekort appen.

Utskrift: Kunden skanner QR-koden på gavekortet med sitt mobilkamera.

2. Start betaling

Etter at kunden har åpnet gavekortet på sin mobiltelefon
i steg 1, vil iGivePay åpne seg i mobilens nettleser.

Kunden starter betalingen ved å klikke på «Skann butikkens QR-kode».

3. Registrér butikk-ID

iGivePay vil be om butikkens unike ID (6 siffer), som kunden enten kan tasteinn manuelt eller fylle inn ved å skannebutikkens QR-kode. Denne skal være godt synlig og lett tilgjengelig i kassen.

4. Utfør betaling

Kunden skriver inn beløpet som skal trekkes fra gavekortet og utfører betalingen.

Eventuell restbetaling vil betjeningen ta i mot etter utført gavekortbetaling.

5. Registrér betaling

Betjeningen sjekker at kontrollbildet er dynamisk i form av skiftende farger på
rammen rundt kontrollkoden.

Deretter registreres beløpet som betaling i kassen.