Oversikt over salgssteder som har tilgang til Pay@Store

Her vil du få oversikt over utsalgssteder som ikke lenger behøver det fysiske gavekortet, så lenge du har lagret kortet i Mine Gavekort Appen:

  • https://igive.no/gavekort/mathallen/
  • https://igive.no/gavekort/midtbykortet/